Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.17.2017.

 

W dniu 05.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 627948-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2017 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 została złożona 1 oferta:

 

I.        Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne

Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice:

1.       Cena oferty: 126.228,75 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: -----------------------------;

4.       Warunki płatności: 14 dni.

 

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 126.800,00 zł brutto.

Skępe, 12.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2017 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne,

Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

90 pkt.

Termin Płatności (T)

0 pkt.

Razem

90 pkt.

 

 

 

Skępe, 15.12.2017 r.

 

 

                                                                                                                             Piotr Wojciechowski

                                                                                                                

                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.17.2017 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice


Data udzielenia zamówienia: 28.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 500027239-N-2018.

 

Skępe, 06.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamówieniu (142.7kB)    
01.SIWZ (230.8kB)    
02.Zalacznik_nr_1 (77.2kB)    
03.Zalacznik_nr_2 (81.4kB)    
04.Zalacznik_nr_3 (74.6kB)    
05.Zalacznik_nr_4 (75.3kB)    
06.Zalacznik_nr_5 (58.2kB)    
07.Zalacznik_nr_6 (56.5kB)    
08.Zalacznik_nr_7 (57.6kB)    
09.Informacja_o_zlozonych_ofertach (179.5kB)    
10.Wyniki_postepowania (225.4kB)    
11.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (95.9kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-12-05 14:31:11
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-12-05 14:31:48
Ostatnia zmiana:2018-02-06 14:19:51
Ilość wyświetleń:586