Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia przez Miasto i Gminę Skępe z Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała Nr XXXVI/235/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia przez Miasto i Gminę Skępe z Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno w sprawie zapewnienia transportu dzieci z terenu Miasta i Gminy Skępe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zasad rozliczeń finansowych z tym związanych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W związku z obowiązkiem dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Skępe, miasta Lipno oraz gminy Lipnodo Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą, gminy te podjęły decyzję o wspólnej realizacji zadania. W związku z powyższym przewóz uczniów do wskazanego przez rodziców ośrodka będzie realizowało Miasto i Gmina Skępe. Strony zobowiązały się pokrywać koszty transportu i opieki do ww. ośrodka w 1/3 każda. W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz.1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

Załączniki

uchwała.XXXVI.235.2017.2017-08-30 (167.7kB)    
uchwała.XXXVI.235.2017.2017-08-30 (187.6kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:54:14
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-09-27 12:58:38
Ostatnia zmiana:2017-09-27 12:58:50
Ilość wyświetleń:253