Zamknij okno Drukuj dokument

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z zm.) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust 6b ustawy o systemie oświaty i 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (oraz o jej zmianach – w tym rozwiązaniu umowy)

 

Załączniki

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (477.2kB)    
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (141kB)    
oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (27kB)    
oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (47kB)    
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (49kB)    
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (102.4kB)    
zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (65.1kB)    
zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (32kB)    

Metadane

Źródło informacji:Anna Olszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2014-12-09 12:19:05
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2014-12-09 12:28:24
Ostatnia zmiana:2017-06-07 09:29:01
Ilość wyświetleń:3824