Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.5.2017.

 

W dniu 13.06.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531423-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem zostały złożone 2 oferty:

 

I.        REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 3.003.544,37 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

II.       PIONBUD sp. z o.o.

ul.  Prusa 22, 88-320 Strzelno:

1.       Cena oferty: 3.090.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.900.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 27.06.2017 r.

 

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Przebudowę Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

PIONBUD sp. z o.o.

ul.  Prusa 22, 88-320 Strzelno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

58,32 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

98,32 pkt.

 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Skępe, 20.07.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

 

Data udzielenia zamówienia: 02.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 02.08.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500007461-N-2017.

 

Skępe, 02.08.2017 r.

Z up. Burmistrza

 

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

Załączniki

00.00.Ogloszenie_o_zamowieniu (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5_1 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_5_2 (558.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_5_3 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_5_4 (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_5_5 (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_5_6 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_5_7 (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_5_8 (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_5_9 (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_5_10 (811.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_5_11 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_6_1 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_6_2 (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_6_3 (603.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_6_4 (820.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_6_5 (249.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_6_6 (403.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_6_7 (339.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_6_8 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_6_9 (439.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_7_1 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_7_2 (503.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_7_3 (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_7_4 (364.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_7_5 (352kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_8_1 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_8_2 (276.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_8_3 (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_9 (484.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_10 (406.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_11 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_12_1 (150.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_12_2 (640.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_12_3 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zalacznik_nr_12_4 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zalacznik_nr_12_5 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zalacznik_nr_12_6 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zalacznik_nr_12_7 (865.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Zalacznik_nr_12_8 (795.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Zalacznik_nr_12_9 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Zalacznik_nr_12_10 (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Zalacznik_nr_12_11 (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Zalacznik_nr_12_12 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Zalacznik_nr_12_13 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Zalacznik_nr_12_14 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Zalacznik_nr_12_15 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Zalacznik_nr_12_16 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Zalacznik_nr_12_17 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Zalacznik_nr_12_18 (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Zalacznik_nr_12_19 (663.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Zalacznik_nr_12_20 (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.Zalacznik_nr_13 (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.Zalacznik_nr_14 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.Zalacznik_nr_15 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.Zalacznik_nr_16 (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.Zalacznik_nr_17 (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.Zalacznik_nr_18 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (231.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.informacja_o_zlozonych_ofertach (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.ogloszenie_o_wyborze_oferty (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Wojciechowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Luiza Stankiewicz
Data wprowadzenia:2017-06-13 10:36:18
Opublikował:Luiza Stankiewicz
Data publikacji:2017-06-13 10:52:19
Ostatnia zmiana:2017-08-02 14:59:30
Ilość wyświetleń:1290
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij