Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Przebudowa ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe.

Numer sprawy: UMiG.271.2.4.2016.

 

W dniu 24.03.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 66846 - 2016.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez sprostowanie błędnych zapisów w następujących załącznikach:

1.      Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

2.      Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokumenty znajdujące się na stronie uwzględniają wprowadzone zmiany.

Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 07.04.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez sprostowanie błędnych zapisów w załącznik nr 12.1 – kosztorys nakładczy w zakresie nazwy zadania.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokumenty znajdujące się na stronie uwzględniają wprowadzone zmiany.

Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 12.04.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2016 na Przebudowę ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Konsorcjum:

1)                  Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

2)                   Firma Inżynieryjno – Budowlana  Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński

ul. Dobra 6, 06-500 Mława

68,39 pkt.

5,00 pkt.

73,39 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne MURABET

ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub Dobrzyń

66,80 pkt.

3,00 pkt.

69,80 pkt.

3

Zakład Budowlany „MELBUD”

ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki

82,52 pkt.

5,00 pkt.

87,52 pkt.

4

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.

ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

62,40 pkt.

5,00 pkt.

67,40 pkt.

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

91,25 pkt.

5,00 pkt.

96,25 pkt.

6

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”

ul. Włocławska 18/18, 87-600 Lipno

79,34 pkt.

5,00 pkt.

84,34 pkt.

7

Konsorcjum:

1) Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

2) Firma Inżynieryjno – Budowlana Andrzej Cyta

 Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

8.

Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapciewicz

Tupadły 6, 87-603 Wielgie

81,73 pkt.

4,00 pkt.

85,73 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

 

Skępe, 25.04.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2016 na Przebudowę ulic Klonowej i Jarzębinowej w ramach realizacji inwestycji Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Konsorcjum:

1)    Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

     ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

2)    Firma Inżynieryjno – Budowlana  Andrzej Cyta

     Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 04.05.2016 r.

 

Skępe, 04.05.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

00.01.Ogloszenie_o_zamowieniu (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.SIWZ_IDW (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Zalacznik_1 (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.03.Zalacznik_2 (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Zalacznik_3_zmieniony (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.05.Zalacznik_4_zmieniony (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.06.Zalacznik_5 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.07.Zalacznik_6 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.08.Zalacznik_7 (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.09.Zalacznik_8 (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.10.Zalacznik_9 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_1 (109.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_10 (19MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_11 (328.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_12 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_13 (15.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_14 (16.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_15 (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_16 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_17 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_18 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_19 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_2 (517kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_20 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_21 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_22 (844.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_23 (812.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_24 (508.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_25 (500kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_26 (569.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_27 (617.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_28 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_29 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_3 (1014.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_30 (736.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_31 (661.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_32 (681kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_33 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_34 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_35 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_36 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_37 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_38 (582.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_39 (361.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_4 (959.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_40 (386kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_41 (441.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_42 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_43 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_44 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_45 (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_46 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_47 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_6 (15.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_7 (14.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_8 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_9 (18.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_1 (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_2 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_3 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_4 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_5 (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_6 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_11_7 (345.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.13.Zalacznik_12_1_zmieniony (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.13.Zalacznik_12_2 (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.13.Zalacznik_12_3 (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2016-03-24 11:22:25
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2016-03-24 14:01:14
Ostatnia zmiana:2016-05-04 13:04:23
Ilość wyświetleń:1306

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij