Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe.

 

Przedmiot: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe.

Numer sprawy: UMiG.271.2.1.2015.

W dniu 14.03.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (No_Doc_Ext Number: 2015-035313). SIWZ będzie dostępna na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


 

W dniu 19.03.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2015/S 055-095586).

 

 

W związku z powtarzającymi się prośbami niniejszym zamieszczamy formularz oferty wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2015 na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

KOM-TRANS Usługi Transportowo – koparkowo – Budowlane Piotr Saletra

Barcza 49, 26-001 Masłów

69,41 pkt.

5,00 pkt.

74,41 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego

„PROMEL” Robert Jeszke

Biechówko 31A, 86-140 Drzycim

Oferta odrzucona

3

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy

„BUDOMELIOR”

ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak Sp.J.

ul. Żyzna 11 „L”, 42-202 Częstochowa

73,28 pkt.

5,00 pkt.

78,28 pkt.

5

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

72,05 pkt.

5,00 pkt.

77,05 pkt.

6

Firma Gutkowski Jan Gutkowski

ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

71,21 pkt.

5,00 pkt.

76,21 pkt.

7

Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO

Joanna Przybyłowska

ul. Klonowa 25, 62-070 Dopiewo

79,04 pkt.

5,00 pkt.

84,04 pkt.

8

Spółka Budowlano – Usługowa BUDEX

Lutomirscy i Wspólnicy Sp.j.

ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

Oferta odrzucona

9

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

10

Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe s.c.

W. Woziński, M. Szeląg

Naratów 68, 56-215 Niechlów

52,30 pkt.

5,00 pkt.

57,30 pkt.

11

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

12

DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak

Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe  

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.1.2015 na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe, gmina Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-100 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 03.06.2015 r.

 

Skępe, 08.06.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

00.01.Ogloszenie_wysalne_do_publikacji_w_dniu_14_03_2015 (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
00.02.Ogloszenie_opublikowane_w_dniu_19_03_2015 (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.Czesc_I_SIWZ_IDW (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Czesc_I_Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Czesc_I_Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY (26.1kB) Zapisz dokument  
01.03.Czesc_I_Zalacznik_1a_WYKAZ_CEN (21.7kB) Zapisz dokument  
01.03.Czesc_I_Zalacznik_1a_WYKAZ_CEN (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Czesc_I_Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (19.5kB) Zapisz dokument  
01.05.Czesc_I_Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH (21.2kB) Zapisz dokument  
01.05.Czesc_I_Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.06.Czesc_I_Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.06.Czesc_I_Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB (21.7kB) Zapisz dokument  
01.07.Czesc_I_Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA (19.5kB) Zapisz dokument  
01.07.Czesc_I_Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.08.Czesc_I_Zalacznik_5a_PRZYNALEŻNOŚĆ_DO_GRUPY_KAPITAŁOWEJ (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.08.Czesc_I_Zalacznik_5a_PRZYNALEŻNOŚĆ_DO_GRUPY_KAPITAŁOWEJ (20.1kB) Zapisz dokument  
01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH (20.5kB) Zapisz dokument  
01.09.Czesc_I_Zalacznik_6_WYKAZ_CZĘŚCI_ZAMÓWIENIA_POWIERZONYCH (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.01.Czesc_II_SIWZ_WZÓR_UMOWY (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.02.Czesc_II_SIWZ_Zalacznik_nr_4_do_umowy_Wzor_karty_gwarancyjnej (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.01.Czesc_III SIWZ_OPZ_Strona_Tytułowa (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.02.Czesc_III_SIWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia (333.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.03.Czesc_III_SIWZ_Tom_0 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.04.Czesc_III_SIWZ_Tom_I (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.05.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_1_orientacja (185.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.06.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_1_plan (674kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.07.Czesc_III_SIWZ_Tom_II (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.08.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_2_orientacja (367.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.09.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_2_plan (553.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.10.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_3_tom_2_przekroj_AA (69.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.11.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_4_tom_2_przekroj_BB (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.12.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_5_tom_2_warstwa_rekultywacyjna (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.13.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_6_tom_2_studnia_odgazowujaca (84.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.14.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_7_tom_2_reper_kontrolny (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.15.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_8_tom_2_przedmiar_robot (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.16.Czesc_III_SIWZ_Tom_III (578.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.17.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_1_tom_3_plan_zieleni (698.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.18.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_2_tom_3_tablica_edukacyjna (325.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.19.Czesc_III_SIWZ_zal_nr_3_tom_3_przedmiar_robot (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.20.Czesc_III_SIWZ_Tom_IV (234.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.21.Czesc_III_SIWZ_Tom_V (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.22.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Starosty_z_17_03_2010 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.23.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Starosty_z_27_08_2012 (498.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.24.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_Marszalka_z_16_02_2015 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.25.Czesc_III_SIWZ_Postanowienie_Marszalka_z_23_02_2015 (401.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.26.Czesc_III_SIWZ_Decyzja_środowiskowa_z_27_02_2015 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.27.Czesc_III_SIWZ_Zgloszenie_zamiaru_wykonania_robot_z_27_02_2015 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.28.Czesc_III_SIWZ_Opinia_Wydziału_Architektury_z_10_03_2015 (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.29.Czesc_III_SIWZ_Informacja_Wydziału_Architektury_z_11_03_2015 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.30.Czesc_III_SIWZ_wypis_z_rejestru_gruntów (183.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.31.Czesc_III_SIWZ_wyrys_z_mapy_ewidencyjnej (442.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.32.Czesc_III_SIWZ_oswiadczenie_o_dysponowaniu_nieruchomoscia_na_cele_budowlane (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.33.Czesc_III_SIWZ__zabezpieczenie_terenu_budowy_w_media (149.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.00.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.01.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__opublikowane_w_dniu_10_06_2015 (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2015-03-14 09:53:33
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2015-03-14 10:00:01
Ostatnia zmiana:2015-06-12 15:13:50
Ilość wyświetleń:1806
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij