Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Wyprawka szkolna 2014

INFORMACJA DOTYCZACA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

W roku szkolnym 2014/2015 Pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie:

Klasy II, III, VI szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto;

 

 Klasy II, III, VI  szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 539 zł netto, ale w rodzinie występuje:

- ubóstwo, - sieroctwo, - bezdomność,  - bezrobocie, - niepełnosprawność,

- długotrwała lub ciężka choroba, - przemoc w rodzinie,

- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

-  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizm lub narkomania,

- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas II-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas II-VI szkoły podstawowej oraz dla klasy I jeżeli uczniowie nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN oraz I-III gimnazjum.

 

Osoby, które składają wniosek wg kryterium dochodowego dołączają do wniosku zaświadczenie o wysokości dochodów lub/i zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”.

 

Zgodnie z realizacją programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Dyrektorzy Szkół do dnia 05.09.2014 r. będą przyjmować wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

 

Wszelkich informacji na temat „Wyprawki szkolnej" udzielać będzie szkoła do której będzie uczęszczać uczeń.

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów spełniających i nie spełniających kryterium dochodowe

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

II-III

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

VI

do 325,00 zł

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących,  niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej– podręczniki ogólne

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – podręczniki ogólne

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

Typ szkoły

klasa

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

II-III

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

II-VI

do 225,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 325,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

gimnazjum

I-III

do 350,00 zł

gimnazjum

I-III

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 – podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 – podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego

szkoła podstawowa

II-III

do 770,00 zł

szkoła podstawowa

I

do 175,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 770,00 zł

szkoła podstawowa

II-VI

do 770,00 zł

gimnazjum

I-III

do 607,00 zł

szkoła podstawowa

IV-VI

do 770,00 zł

 

gimnazjum

I-III

do 770,00 zł

 

Załączniki

zarzadzenie wyprawka szkolna 2014 (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Olszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2014-08-21 11:49:45
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2014-08-21 11:51:42
Ostatnia zmiana:2014-08-21 11:51:59
Ilość wyświetleń:1549
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij