Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stanisław Jabłoński – pokój nr 11 – tel. 54 287-85-42, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej na następujących trasach:

1. Połączone trasy nr 1 i 9  Skępe,  Ławiczek,  Huta,  Obóz I,  Obóz II,  Gorzeszyn, Grabówiec, Moczadła, Zajeziorze, Skępe – szkoła (

2. Połączone trasy nr 2 i 5 (łącznie 46 km dzienne):

Trasa nr 2:

- Skępe, Kierz I, Kierz II, Narutowo, Lubówiec I, Lubówiec II, Narutowo, Jarczewo,  Skępe – szkoła (36 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (ilość uczniów przewidziana do przewozu -52);

Trasa nr 5:

- Skępe, Pokrzywnik, Józefkowo, Wioska, Skępe szkoła (10 km dziennie), usługa obejmuje wyłącznie dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (ilość uczniów przewidziana do przewozu -52).

3. Trasa nr 3: SP Łąkie,  Sarnowo I  Krzyżówki,  Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I,  Franciszkowo II,  Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Szkoły Podstawowej w Skępem
i Gimnazjum w Skępem (42 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łąkiem (do 6 uczniów) oraz na przesiadkę w Łąkiem do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (do 8 uczniów, którzy przy Szkole Podstawowej w Łąkiem przesiadają się do autokaru Urzędu) oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania.

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem);

- łączna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 52.

5. Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10  (ilość uczniów przewidziana do przewozu - 52)– założenia:

Codziennie  rano  - od  poniedziałku  do  piątku

Skępe                   - 620       Trasa  Nr 2   -  ucz. kl. 0 - IV do  SP Skępe                                                             18 km

Kierz I                   - 630

Kierz II                  - 632            

Narutowo           - 635

Lubówiec I          - 640

Lubówiec II        - 645

Jarczewo             - 655

Skępe                   - 705

 

 

Skępe                   - 720           Trasa  Nr  6  -  I  kurs  -  32 ucz.  do  SP w Skępem                                             17 km  

Łąkie I                   -730           koniec drogi asfaltowej przy  SP Łąkie                 

Łąkie II                 - 733           

Skępe                   - 745

 

Skępe                   - 745           Trasa  Nr  6  - II  kurs    -  23  ucz. do  Gim. w Skępem                                      17 km

Łąkie I                   - 750           plac manewrowy za sklepem spożywczym przy  SP Łąkie                   

Łąkie II                 - 753           

Skępe                   - 811                                                                                                          

Razem                              52 km

Powroty  -  w poniedziałki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

Skępe                   - 1255     Trasa  Nr 10   -   ucz. Kl. 0 – IV do SP Skępe                                                           7 km

Wioska                 - 1300      

Józefkowo         - 1305      

Skępe                   - 1310

 

Skępe                   - 1415     Trasa  Nr 6   -   ucz. z Gim. i SP Skępe – po 7 lekcji                                            17 km

Łąkie I                   - 1500      

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                                             10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem                              44 km

Powroty  -  we  wtorki

Skępe                   - 1200         Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji                                                10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik        - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe                   - 1220

 

Skępe                   - 1350          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji                                                    10 km

Józefkowo         - 1355     

Pokrzywnik        - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe                   - 1410

 

Skępe                   - 1410           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji                 17 km

Łąkie I                   - 1425      

Łąkie II                 - 1428      

Skępe                   - 1440

 

Skępe                   - 1445           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji                                 17 km

Łąkie I                   - 1500      

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                                        10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem                              64 km

Powroty  -  w  środy

Skępe                   - 1200        Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji                                                   10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik        - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe                   - 1220

 

Skępe                   - 1350     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji                                                         10 km

Józefkowo         - 1355    

Pokrzywnik        - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe                   - 1410

 

Skępe                   - 1410     Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji                                     17 km

Łąkie I                   - 1425      

Łąkie II                 - 1428      

Skępe                   - 1440

 

Skępe                   - 1445        Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji                                      17 km

Łąkie I                   - 1500      

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                                             10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem                              64 km

Powroty  -  w  czwartki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

Skępe                   - 1255        Trasa  Nr  10   -  ucz. Kl. 0 – IV so SP Skępe                                                           7 km

Wioska                 - 1300                                 

Józefkowo         - 1305  

Skępe                   - 1310

 

Skępe                   - 1310     Trasa  Nr  6 +  Nr 2  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                  31 km

Łąkie I                   - 1325    

Łąkie II                 - 1328      

Kierz I                   - 1340

Kierz II                  - 1345            

Narutowo           - 1350

Lubówiec I          - 1355

Lubówiec I          - 1400

Jarczewo             - 1410

Skępe                   - 1420

 

Skępe                   - 1420        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                                17 km

Łąkie I                   - 1435    

Łąkie II                 - 1438    

Skępe                   - 1450

Razem                              65 km

Powroty  -  w  piątki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

Skępe                   - 1255        Trasa  Nr  10  -  ucz. Kl. 0 – IV do SP Skępe                                                             7 km

Wioska                 - 1300    

Józefkowo         - 1305      

Skępe                   - 1310

 

Skępe                   - 1310        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                                17 km

Łąkie I                   - 1325    

Łąkie II                 - 1328      

Skępe                   - 1340

 

Skępe                   - 1350        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                                17 km

Łąkie I                   - 1405      

Łąkie                     - 1408    

Skępe                   - 1420

Razem                              51 km

Podsumowanie:

Poniedziałek     - 52 +  44  =   96  km

Wtorek                                - 52 +  64  = 116  km      

Środa                    - 52 +  64  = 116  km

Czwartek            - 52 +  65  = 117  km

Piątek                   - 52 +  51  = 103  km

Razem       260 +288 =  548 km/ tyg.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą trasę.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie licencji bądź zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2 SIWZ.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. transport osób w autobusowym transporcie lądowym.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.3 SIWZ.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny, o minimalnej liczbie miejsc siedzących:

8.1.3.1.1. Trasa nr 1 – 52 miejsca siedzące;

8.1.3.1.2. Połączone trasy nr 2 i 5 – 52 miejsca siedzące;

8.1.3.1.3. Trasa nr 3 – 14 miejsc siedzących;

8.1.3.1.4. Trasa nr 4 – 52 miejsca siedzące;

8.1.3.1.5. Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10  – 52 miejsca siedzące.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać posiadanie takiej ilości pojazdów na ile tras składana jest oferta).

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4 SIWZ.

8.1.3.2. dysponowanie co najmniej 1 kierowcą z uprawnieniami do przewozu osób oraz kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać dysponowanie taką ilością kierowców na ile tras składana jest oferta).

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1, ppkt 3.5 oraz ppkt 3.6 SIWZ.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.7 SIWZ.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 02.07.2014 r. do godz. 12:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2014 r. pod numerem 135427-2014.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.14.2014 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 1:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski,
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 2: Połączone trasy nr 2 i 5 :

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 2:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski,
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 3: Trasa nr 3:

Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 3:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 4: Trasa nr 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 4:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Oddział w Lipnie

ul. 22 Stycznia 2, 87-600 lipno

82,83%

82,83 pkt

2

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 5: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 :

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 5:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Oddział w Lipnie

ul. 22 Stycznia 2, 87-600 lipno

86,93 %

86,93 pkt

2

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, dnia 03.07.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.14.2014 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej, zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Część nr 1: Połączone trasy nr 1 i 9  

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 14.07.2014 r.

 

 

 

Część nr 2: Trasa nr 2

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 21.07.2014 r.

 

 

 

Część nr 3: Trasa nr 3

Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 21.07.2014 r.

 

 

 

Część nr 4: Trasa nr 4

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 21.07.2014 r.

 

 

 

 

Część nr 5: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10

MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 21.07.2014 r.

 

 

 

 

Skępe, 26.11.2014 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2014-06-25 09:09:46
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2014-06-25 09:13:13
Ostatnia zmiana:2014-11-26 14:58:28
Ilość wyświetleń:1384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij