Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stanisław Jabłoński – pokój nr 11 – tel. 54 287-85-42, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej na następujących trasach:

1. Trasa nr 1: Skępe,  Ławiczek,  Huta,  Obóz I,  Obóz II,  Obóz I,  Huta,  Ławiczek, Skępe – szkoła (

2. Połączone trasy nr 2 i 5 (łącznie 46 km dzienne):

Trasa nr 2:

- Skępe, Kierz I, Kierz II, Narutowo, Lubówiec I, Lubówiec II, Narutowo, Jarczewo,  Skępe – szkoła (36 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (ilość uczniów przewidziana do przewozu -52);

Trasa nr 5:

- Skępe, Pokrzywnik, Józefkowo, Wioska, Skępe szkoła (10 km dziennie), usługa obejmuje wyłącznie dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (ilość uczniów przewidziana do przewozu -52).

3. Trasa nr 3: SP Łąkie,  Sarnowo I  Krzyżówki,  Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I,  Franciszkowo II,  Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Szkoły Podstawowej w Skępem

i Gimnazjum w Skępem (42,0 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łąkiem (do 6 uczniów) oraz na przesiadkę w Łąkiem do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (do 8 uczniów, którzy przy Szkole Podstawowej w Łąkiem przesiadają się do autokaru Urzędu) oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania.

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem).

– łączna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 52.

5. Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10  (ilość uczniów przewidziana do przewozu -56)– założenia:

Codziennie  rano  - od  poniedziałku  do  piątku

Skępe               - 620      Trasa  Nr 2   -  ucz. kl. 0 - IV do  SP Skępe 18 km

Kierz I              - 630

Kierz II             - 632            

Narutowo          - 635

Lubówiec I        - 640

Lubówiec II       - 645

Jarczewo          - 655

Skępe               - 705

 

 

Skępe               - 720        Trasa  Nr  6  -  I  kurs  -  32 ucz.  do  SP w Skępem 17 km  

Łąkie I              -730        koniec drogi asfaltowej przy  SP Łąkie                 

Łąkie II            - 733           

Skępe               - 745

 

Skępe               - 745        Trasa  Nr  6  - II  kurs    -  23  ucz. do  Gim. w Skępem 17 km

Łąkie I              - 750        plac manewrowy za sklepem spożywczym przy  SP Łąkie                   

Łąkie II            - 753           

Skępe               - 811                                                                                                          

Razem            52 km

Powroty  -  w poniedziałki

Skępe               - 1155     Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji  10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik       - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe               - 1215

 

Skępe               - 1255    Trasa  Nr 10   -   ucz. Kl. 0 – IV do do Skępe 7 km

Wioska             - 1300      

Józefkowo         - 1305      

Skępe               - 1310

 

Skępe               - 1415    Trasa  Nr 6   -   ucz. z Gim. i SP Skępe – po 7 lekcji 17 km

Łąkie I              - 1500      

Łąkie II            - 1503      

Skępe               - 1510

 

Skępe               - 1510    Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim. 10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik       - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe               - 1530

Razem            44 km

Powroty  -  we  wtorki

Skępe               - 1200         Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji 10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik       - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe               - 1220

 

Skępe               - 1350          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji 10 km

Józefkowo         - 1355     

Pokrzywnik       - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe               - 1410

 

Skępe               - 1410           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji 17 km

Łąkie I              - 1425      

Łąkie II            - 1428      

Skępe               - 1440

 

Skępe               - 1445           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji 17 km

Łąkie I              - 1500      

Łąkie II            - 1503      

Skępe               - 1510

 

Skępe               - 1510          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.  10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik       - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe               - 1530

Razem            64 km

Powroty  -  w  środy

Skępe               - 1200     Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji 10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik       - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe               - 1220

 

Skępe               - 1350    Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji 10 km

Józefkowo         - 1355    

Pokrzywnik       - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe               - 1410

 

Skępe               - 1410    Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji 17 km

Łąkie I              - 1425      

Łąkie II            - 1428      

Skępe               - 1440

 

Skępe               - 1445     Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji  17 km

Łąkie I              - 1500      

Łąkie II            - 1503      

Skępe               - 1510

 

Skępe               - 1510    Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim. 10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik       - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe               - 1530

Razem            64 km

Powroty  -  w  czwartki

Skępe               - 1155     Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji  10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik       - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe               - 1215

 

Skępe               - 1255     Trasa  Nr  10   -  ucz. Kl. 0 – IV so SP Skępe 7 km

Wioska             - 1300                                 

Józefkowo         - 1305  

Skępe               - 1310

 

Skępe               - 1310    Trasa  Nr  6 +  Nr 2  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe 31 km

Łąkie I              - 1325    

Łąkie II            - 1328      

Kierz I              - 1345

Kierz II             - 1345            

Narutowo          - 1350

Lubówiec I        - 1355

Lubówiec I        - 1400

Jarczewo          - 1410

Skępe               - 1420

 

Skępe               - 1420     Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe 17 km

Łąkie I              - 1435    

Łąkie II            - 1438    

Skępe               - 1450

Razem            65 km

Powroty  -  w  piątki

Skępe               - 1155     Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji  10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik       - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe               - 1215

 

Skępe               - 1255     Trasa  Nr  10  -  ucz. Kl. 0 – IV do SP Skępe 6 km

Wioska             - 1300    

Józefkowo         - 1305      

Skępe               - 1310

 

Skępe               - 1310     Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe 16 km

Łąkie I              - 1325     

Łąkie II            - 1328      

Skępe               - 1340

 

Skępe               - 1350     Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe 16 km

Łąkie I              - 1405      

Łąkie                - 1408    

Skępe               - 1420

Razem            48 km

Podsumowanie:

Poniedziałek      - 52 +  44  =   96  km

Wtorek             - 52 +  64  = 116  km      

Środa               - 52 +  64  = 116  km

Czwartek          - 52 +  65  = 117  km

Piątek               - 52 +  48  = 100  km

Razem       260 +288 =  548 km/ tyg.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą trasę.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie licencji bądź zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. transport osób w autobusowym transporcie lądowym.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej liczbie uczniów przewidzianej do przewodu na danej trasie, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać posiadanie takiej ilości pojazdów na ile tras składana jest oferta);

8.1.3.2. dysponowanie co najmniej 1 kierowcą z uprawnieniami do przewozu osób oraz kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać dysponowanie taką ilością kierowców na ile tras składana jest oferta).

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 29.11.2013 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2013 r. pod numerem 475986 - 2013.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Pkt 4 ppkt 4 ogłoszenia o zamówieniu o następującej treści:

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem).

otrzymuje następujące brzmienie:

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem);

– łączna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 52.

 

Rozdział III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem).

otrzymuje następujące brzmienie:

4. Trasa nr 4: Skępe,  Kukowo,  Gorzeszyn,  Boguchwała I,  Grabówiec, Boguchwała I, Boguchwała II,  Kukowo,  Czermno,  Kukowo, Moczadła II,  Moczadła I do Szkoły Podstawowej w Skępem i Gimnazjum w Skępem (54 km dziennie),

usługa obejmuje:

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec do 27 uczniów na zajęcia edukacyjne do SP Czermno (na godzinę 7.55), jednocześnie w tym samym czasie zebranie z okolic tych samych wsi uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Skępem;

- przywiezienie rano z okolic wsi: Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec, Czermno, Moczadła II, Moczadła I do 37 uczniów do Gimnazjum w Skępem;

- odwiezienie uczniów Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Czermnie, po dobytych zajęciach edukacyjnych do ww. ich miejsc zamieszkania (do 27 uczniów SP Czermno, do 37 uczniów Gimnazjum w Skępem);

- łączna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 52.

 

 

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna (nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków oraz konieczności załączania dodatkowych dokumentów), Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

 

 

Skępe, dn. 25.11.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.17.2013 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część nr 1: Trasa nr 1:

DOROTA Dorota Muszałowska, ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy DOROTA Dorota Muszałowska, ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 1:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

5

DOROTA Dorota Muszałowska, ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

6

Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

83,82%

83,82 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 2: Połączone trasy nr 2 i 5:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 2:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock

100,00%

100,00 pkt

5

DOROTA Dorota Muszałowska, ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe

64,52%

64,52 pkt

6

Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

50,00%

50,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 3: Trasa nr 3:

Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 3:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

6

Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

72,41%

72,41 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 4: Trasa nr 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 4:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

4

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

6

Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

79,12%

79,12 pkt

7

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 36, 87-800 Włocławek

Oddział w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 25, 87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 5: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 :

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 5:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

INTERBUS sp. z o.o.

ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

Oddział Świątniki, Świątniki 10, 88-230 Piotrków

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock

99,25%

99,25 pkt

4

MARTRANS Marek Gabryszewski, Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

6

Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

68,45%

68,45 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, dnia 12.12.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Skępe, dnia 30.12.2013 r.

MiG.271.2.17.2013

 

Wszyscy oferenci

 

dotyczy:    przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia w części nr 2 - połączone trasy nr 2 i 5 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na Dowozie uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 12.12.2013 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania wybierając w części nr 2 - połączone trasy nr 2 i 5 ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A., ul. Bielska 53, 09-400 Płock. Pomimo przekazania umowy Wykonawca odstąpił od jej podpisania, o czym poinformował telefonicznie w dniu 27.12.2013 r.. Jednocześnie w związku z faktem, iż cena następnej w kolejności najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym nie możliwym jest powtórzenie czynności dokonania wyboru i należało unieważnić przetarg w tej części.

 

Otrzymują:

 

1. Wszyscy oferenci:

1.1. INTERBUS sp. z o.o.

ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

Oddział Świątniki, Świątniki 10, 88-230 Piotrków

1.2. Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29, 87-630 Skępe

1.3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

ul. Bielska 53, 09-400 Płock

1.4. MARTRANS Marek Gabryszewski

Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

1.5. DOROTA Dorota Muszałowska

ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe

1.6. Firma Przewozowa TRAKT Mariusz Błażejewicz

ul. Dworcowa 31, 88-230 Łasin

1.7. Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 36, 87-800 Włocławek

Oddział w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 25, 87-600 Lipno

2. a/a.

 

 

Załączniki

SIWZ_zmieniony (116.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-11-21 15:07:59
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-11-21 15:08:48
Ostatnia zmiana:2013-12-30 13:03:50
Ilość wyświetleń:1236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij