Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

II Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MAN 893 18.0t frh 422

MIASTO I GMINA SKĘPE

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI MAN 893 18.0t FRH 422

 

Sprzedający:

Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;  NIP: 466-03-27-672; REGON: 910866560

 

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki MAN 893 18.0t FRH 422

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: MAN

Model: 893 18.0t

Wersja: FRH 422

Rodzaj pojazdu: autobus

Nr rejestracyjny: CLI 26FU

Rok produkcji: 1995

Nr identyfikacyjny: WMA8931440B014158

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność skokowa silnika: 9973 ccm

Moc silnika: 228 KW /

Wskazanie drogomierza: 372948 km

Data pierwszej rejestracji: 15.05.1995 r., (w Polsce 17.08.2006 r.)

 

Stan techniczny pojazdu:

Zgodny z opinią nr PP-1151/2/13 z dnia 23.07.2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza:

20.400,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty, będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia,  w terminie do dnia 24 września 2013 r. do godz. 13.00 w siedzibie sprzedającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe – sekretariat. Formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie sprzedającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe – pok. nr 13.

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- oferowaną cenę

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

- kopia wniesienia wadium.

 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MAN 893 18.0t FRH 422. Nie otwierać przed dniem 24 września 2013 r., do godz.13:15”.

2. Wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu, co stanowi 2.040,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 września 2013 roku na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Skępem  Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017. Zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2013 roku o godz. 13.15,  w sali  nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży autobusu. Jeżeli Nabywca nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie po odbiór przedmiotu sprzedaży to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.

2. Autobus zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.

3.  W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona podczas sesji otwarcia dodatkowa licytacja ustna z postąpieniem w wysokości co najmniej 1% kwoty wywoławczej.

4. Miasto i Gmina Skępe nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny sprzedawanego w przetargu autobusu.

5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży autobusu uzyskać można pod numerem telefonu  (054) 287-70-65 (Pan Lucjan Stroiński lub Pan Robert Błaszczyk). Możliwa jest wizja przedmiotu sprzedaży po uprzednim ustaleniu terminu pod ww. wskazanym numerem telefonu.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Miasto i Gmina Skępe unieważnia II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki MAN 893 18.0t FRH 422. Przetarg unieważniany jest w związku z faktem, iż została złożona jedna oferta, jednakże zaproponowana cena jest niższa od ceny wywoławczej. Ponadto oferta nie została zabezpieczona w wymagany sposób wadium.

Skępe, dnia 26.09.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

zal_nr_1 (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-09-10 10:31:37
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-09-10 10:37:06
Ostatnia zmiana:2013-09-26 08:42:24
Ilość wyświetleń:1049
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij